لینک دانلود فایل<پاورپوینت قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجه>

قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجه, دانلود پاورپوینت قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجه, پاورپوینت در مورد قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجه, تحقیق قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجهپاورپوینت درباره قوانین و مقررات مالي مبحث مدي,,, پاورپوینت قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجه نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پاورپوینت قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجه. آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

پاورپوینت قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجه

دانلود پاورپوینت با موضوع قوانین و مقررات مالي مبحث مديریت بودجه،
فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 27


بخشی از متن پاورپوینت:

قوانین ومقررات مالی
اصل تخصیص یا عدم تخصیص
طبق اصل تخصیص تمام
ارقام مندرج درقانون می بایدبه همان وضعی که درقانون بودجه تعیین گردیده
وبه تصویب مجلس رسیده واجازه دریافت وپرداخت آن داده شده است وصول یا به
مصرف برسد اما استثناهای محدودی دارد که اجازه انتقال اعتبار از مادهای به
ماده دیگر یا از فصلی به فصل دیگررا با طی تشریفاتی می دهد که درتبصره های
بودجه پیش بینی می شود
اصل عدم تخصیص به منزله عکس عدم تخصیص نیست این
اصل درواقع الهام بخش اصل جامعیت بودجه است درجایی که به ناخالص بودن ارقام
بودجه توصیه شده است تاکیدبرآن دارد که درآمدهای خاص دربودجه نباید به
مخارجی خاص اختصاص داده شود.
اصل انعطاف پذیری
چون بودجه یک برآورد
وپیش بینی است ممکن است مدیران ودستگاههای اجرایی موفق به اجرای دقیق وکامل
آن نگردند بدین جهت بودجه ریزان وقانونگذاران مجبور می شوند برای رفع
مشکلات چاره ای بیندیشند لذا اصل انعطاف پذیری رادرتبصره های بودجه پیشنهاد
میکنند
اصل انعطاف پذیری به زبان مالی یعنی اصلاح بودجه وآن عبارت است
از تغییر وجابجایی درمواد هزینه وبرنامه های دستگاه بدون آنکه درسرجمع
اعتبارات مصوب تغییری بعمل آید
نمونه دیگر آن جابجایی اعتبارات دستگاهی به دستگاه دیگراست
یا جابجایی اعتبارات طرحی به طرح دیگر
این
اصل از اصول جدید بودجه ریزی محسوب می شود ودرزمانی که اوضاع واحوال
اقتصادی کشور دچارنوسانات شدید وغیره منتظره است مطلوب وموردنیاز می باشد